Autotext #1


•̸X_X•̸X_X•̸ªªª♏џџη~η•̸X_X•̸X_X•̸

, , , ,
(oo) ) )@ ngokk…ngokk…
(,(,,)’_,(,(,,)

. (”•̃.•̃) (*)
. =)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)
ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=) ‎​ßЬrίίίŽzzίίίкkK¶:&>=)>=) >=)

 
     
^ ==☞ B̲̅E̲̅T̲̅U̲̅L̲̅B̲̅E̲̅T̲̅U̲̅L̲̅
^_) …….. B̲̅E̲̅T̲̅U̲̅L̲̅

(y)ßέ†ù£(y)‎​ :*ßέ†ù£(y)‎​ ßέ†ù£(y)‎​

blob jobs ala Maria osawa
.. _ / /. /
ζζ ⌣ζ‍‍ / / ¡. ¡
ζζ __ƒ(,,,)=” )
ζζ (  ¡. /
| | .).)  ¡ ¡.

ini juga lagi Blob Job
. |
| |
| @
| |
|
|
| |
| | |
,—–. | )
/’ _))) | |
/ / – – ## |
( ( _’ _ ______#/ | /
/ )` “(_;______ ( / |
/ __)’ /–’`-’ )| | , /
(.-’ – ‘`-. ( | / : `-| ,////
| , ’. | /
@ @ | |
__.’__.’ | |
/ ( /
/ | | tolong isep yg enak an ya………. :O :O :OoooUGGhhh:O :O :O…!!! Yeessssss
lagi bab
. ,,,
(.”
,_/ \
) ) Pluk!!
_|,| ☁

Cܪªªªëëë Ðüüüèëé♓♓♓#:-s☹…™

(n):s ! ! . .C A P E X_X D E H. . ! ! /:>

. X_X>
_[ _ Câpέέº°˚°ºdέ‎​έ‎​hh..8-|..

…. #:-s>. ~• ~ cape deeehhh ~•~
. /!!
.._/ _

‎​(“╯_╰)╭з » Cape deh……

X_X ‎​(˘_˘) .˚Căþέ_ϑùέђ˚

…..   
«:s__ »   
,_» :’(/
 _/_|_ ))  
 °•. ‘√ ¸.•°

     
    
     
CếϐuRin kξLaut ajaa

  
«:s__ » » 
«,_» » 😥 /
___/_|_ » » ))  
☐ ☐| ‘√
☐ ☐| 
☐ ☐|
☐ ☐|
☐ ☐|
☐ ☐|
☐ ☐| “”
☐ ☐| “”
☐ ☐|  ‎​‎​ jorokin k jurang

 
«:s__ »   
,_» :’(/
 _/_|_ ))  
 °•. ‘√ ¸.•°

     
    
     
CếϐuRin kξLaut nih


_
)(___,

    
  Č î ã ã τ̅ τ̅ …!!
>:O/ 
/♊ *dor..dorr!! ♊ ‎​ ‎​‎​♍aτhį lu…..
_/ _ _/

…..   
«:s__ »   
,_» :’(/
 _/_|_ ))  
 °•. ‘√ ¸.•°

     
    
     
CếϐuRin kξLaut ajaa

 PLAK ‎​‎​​bǚќ  PLAK ‎​‎​​bǚќ  PLAK bǚќbǚќ  PLAK ‎​‎​​ PLAK ‎​‎​​ PLAK (:|ĤΆΆζ‍‍ζ‍‍ζ‍‍ζ‍‍ΆΆΆΆƦƦƦƦƦƦ…>:O..!!!! ‎​☀ŚξξƦƦΆΆΆΆЙÑЙĜĜĜĜĜ..>:O..!!!!   
>=) º°˚˚°‧:HǙH‧::!!!
☁/ ☁ ‧:LǙǚü‧::
 PLAK ‎​‎​​ PLAK ‎​‎​​ PLAK ‎​​  Č î ã ã τ̅ τ̅ …!!
>:O/ 

_/ -(!
;;

onani
. / ) ,’”;
.’ / ( ‘ ) 
—’ ( /___/ 
_) 
__) (————-)
__). ~~~~~/
—.______). for U. /
( ). ). _____/

onani lagi
.  .–:–. 
 / | 
 ‘-..-^-..-’ 
. _|’_._’__’|___ 
(_ _ ________),_ 
( __________)_/ 
( _________)/ 
(_________)| 
‘-.,_|. | | ‘ |_,.-’ 
‘-.:’:’:’:’:.:’:’:’:’:.-’ 
‘-.|:’:’:’:’:’|’:’:’:’:’;|.-’ 
-.:’:’:’:’:’:’:’:’:’;/.- 
‘- …- ‘ -… -’.‎​ 

(=|   
λ Crooott…

 
/
iI Ii__
_/ ‘. Weitz ga kena… Ga kena…. ‎​​​​​​
éèK=D/éèKéèK=D/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s